Caută

Contractare TEST

Contractare TEST

Conform prevederilor art. 31, alin. 1 din Legea 241/ 2006 a Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare, cu modificările și completările ulterioare: furnizarea/ prestarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare se realizează doar pe bază de contract.

Campurile marcate cu * sunt obligatorii

Acte necesare încheierii contractului (scanați si atașați):

  • Act de proprietate asupra imobilului (contract de vânzare-cumpărare sau extras CF sau contract de donație sau certificat de moștenitor sau Adeverință de la Primărie etc)
  • Act de identitate al proprietarului imobilului
  • Împuternicire de mână din partea proprietarului, în cazul în care altcineva semnează contractul în numele acestuia Descarcă Model

Descărcare Cerere (descărcați, completați, scanați si atașați)

Descărcare Cerere (descărcați, completați, scanați si atașați)

Descărcare Cerere (descărcați, completați, scanați si atașați)

Descărcare Cerere (descărcați, completați, scanați si atașați)

Descărcare Cerere (descărcați, completați, scanați si atașați)

Descărcare Cerere (descărcați, completați, scanați si atașați)

Descărcare Cerere (descărcați, completați, scanați si atașați)

Descărcare Cerere (descărcați, completați, scanați si atașați)

Descărcare Cerere (descărcați, completați, scanați si atașați)

Descărcare Cerere (descărcați, completați, scanați si atașați)

Descărcare Cerere (descărcați, completați, scanați si atașați)

Descărcare Cerere (descărcați, completați, scanați si atașați)

Acte necesare încheierii contractului:

  • Cod unic de înregistrare (CUI)
  • Act proprietate imobil (extras CF sau contract de vânzare-cumpărare sau Adeverință Primărie etc)
  • Carte de identitate administrator
  • Certificat constatator general emis de Registrul Comerțului

Pentru persoanele juridice care au doar folosința imobilului, pe lângă actele de mai sus sunt necesare și următoarele:

  • Act folosință imobil (contract închiriere sau contract de comodat)

Cerere de contractare persoana juridica

Acord – angajament proprietar pentru încheiere contract cu chiriasul

Acord coproprietar pentru încheiere contract

Declaratie asumare debit persoana juridica

Declaratie asumare index persoana juridica

Declaratie persoana juridica pentru stabilire consum in pausal

Declaratie privind suprafetele – canalizare ape meteorice

Cerere pentru modificare/completare contract

Cerere reziliere contract cu preluare

Cerere reziliere contract cu deconectare

Model Imputernicire

Acte necesare încheierii contractului:

  • Certificat de înregistrare fiscală
  • Carte de identitate președinte

Cerere de contractare Asociatie de Proprietari

Cerere de contractare condominium prin titular de contract(in cazul condominiilor pana la constituirea asociatiilor de proprietari)

Acordul coproprietar pentru încheiere contract cu titular desemnat

Declaratie asumare index Asociatie de Proprietari (Pausal)

Declaratie asumare index Asociatie de Proprietari (Contor)

Cerere pentru modificare/completare contract

Cerere reziliere contract cu preluare

Cerere reziliere contract cu deconectare

Model Imputernicire

Notă : Contractul nu se completează de către utilizator, se semnează doar, de la pagina 11 la pagina 15.

Pentru informații suplimentare, ne puteți contacta la tel : 0257/270843, 0257/270853, 0257/708555