Analize apă uzată

Analize apă uzată

Laboratorul de analize apă uzată al Companiei de Apă Arad este acreditat RENAR și îndeplinește cerințele SR EN ISO/IEC 17025:2018. În cadrul Laboratorului se efectuează analize fizico-chimice pentru apă uzată și nămol pentru Stațiile de Epurare ale Companiei de Apă Arad.

La cerere, contra cost, pot fi efectuate analize de apă uzată și nămol și pentru clienți externi.