Informații

Informații

Anunțuri

Responsabil cu difuzarea informațiilor de interes public: Iovan Monica – Compartiment Informare Publică și Relații cu Mass Media
Telefon: 0257/270843
Email:
Compania de Apă Arad asigură accesul la informațiile de interes public prin intermediul Compartimentului Informare Publică și Relații cu Mass Media și prin publicare pe site-ul : www.caarad.ro