Avize

Compania de Apă Arad eliberează 3 tipuri de avize:

 1. Avize de coexistență (Aviz rețele tehnico-edilitare de AMPLASAMENT)
 2. – Avize de soluție tehnică (branșament apă, racord canal, separare tehnică)
  – Avize de soluție tehnică (extindere a rețelelor de apă/canalizare)
 3. – Aviz Plan Urbanistic Zonal ( P.U.Z)
  – Aviz Plan Urbanistic de Detaliu ( P.U.D)
  – Aviz plan de Amenajare a Teritoriului ( P.A.T)
  – Aviz Plan Urbanistic General ( P.U.G)
  – Aviz Regulament local de Urbanism ( R.L.U )

Pentru ce sunt necesare avizele ?

       Avize de coexistență (amplasament) sunt necesare pentru a înștiința/informa investitorul/beneficiarul/proiectantul cu privire la situația rețelelor și obiectivelor edilitare apă/canal aflate în apropierea sau pe amplasamentul viitoarei construcții și condițiile pe care trebuie să le respecte/îndeplinească viitoarea construcție pentru a nu periclita buna funcționare a sistemului de apă și canalizare din zonă.

     Avize de soluție tehnică (alimentare cu apă, canlizare menajeră, canalizare pluvială, branșament apă, racord canal, separare tehnică) sunt necesare pentru a realiza lucrările în cauză conform legislației în vigoare si reglementărilor/procedurilor CAArad.

    Aviz Plan Urbanistic Zonal ( P.U.Z), Aviz Plan Urbanistic de Detaliu ( P.U.D), Aviz plan de Amenajare a Teritoriului ( P.A.T), Aviz Plan Urbanistic General ( P.U.G), Aviz Regulament local de Urbanism ( R.L.U ), sunt necesare pentru a înștiința/informa investitorul/beneficiarul/proiectantul cu privire la situația rețelelor și obiectivelor edilitare apă/canal aflate în apropierea sau pe amplasamentul o viitoarei dezvoltări și condițiile pe care trebuie să le respecte/îndeplinească viitoarea dezvoltare pentru a se putea branșa/racorda la rețeaua de apă/canal cât și pentru a nu periclita buna funcționare a sistemului de apă și canalizare din zonă.

Acte necesare pentru depunerea solicitării de avize

     Avize de coexistență (amplasament):

 • Cerere aviz amplasament+Informare GDPR) 
 • Certificat de Urbanism + Anexa,
 • Memoriu Tehnic (descrierea lucrarilor),
 • Plan de situatie 1:500 sau 1:1000,
 • Plan de încadrare în zonă
 • Schema de montaj
 • CUI solicitant ( în cazul persoanelor juridice)

  

    Avize de soluție tehnică (branșament apă, racord canal menajer/ pluvial, separare tehnică a brabșamentului de apă și extinderi rețele):

 • Cererea de branşare/racordare + Informare GDPR
 • Cerere separare tehnică + Informare GDPR
 • Extras de carte funciară (valabilitate maxim 90 zile de la data eliberării)
 • CUI  (pentru agenţi economici);
 • Copie act de identitate
 • Copie act de constituire al asociaţiei de proprietari (pentru asociaţia de proprietari)
 • Beviar de calcul, pentru agenţi economici şi solicitări de branşamente peste 1”
 • Memoriu de activitate, pentru agenţi economici şi solicitări de branşamente peste 1”
 • Chestionar în vederea furnizării / preluarii cantităţilor de apă/ apa uzata, (pentru agenţi economici şi solicitări de branşamente peste 1”)
 • Plan de situaţie, Sc. 1: 500, pentru solicitări de branşare peste un 1” (după caz).
 • Plan de situaţie, Sc 1:500 – 1:1000, cu reţeaua interioară de apă potabilă, canalizare menajeră, canalizare pluvială ( pentru agenţi economici ).
 • Dovada achitării taxei de avizare.

Cât costă obținerea avizelor ?
Tarifele pot fi consultate aici 

Cine execută lucrările ?
Lucrările de proiectare/autorizare/ execuție se realizează de către proiectanți/ constructori de specialitate din cadrul firmelor agreate de Compania de Apă Arad. Lista cu firmele agreate se  regăsește în cadrul avizului de soluție tehnică.
În cazul separărilor tehnice, lucrările vor fi executate de către Compania de Apă Arad.

Lista agenților economici agreați, o găsiți aici

Modalitatea de obținere a avizelor

Avizele pot fi obținute de la sediul Companiei de Apă Arad

Documentatia se depune de către solicitant, pe format de hartie în 2 exemplare, la Biroul Relații Clienți. Dupa verificarea documentelor se emite factura cu tariful de emitere aviz.
Factura se achită la casieria Companiei de Apă Arad.
Avizul se dă în lucru, termenul de emitere fiind de 30 zile.
Dupa emiterea avizului, acesta se va ridica în format original, pe hartie de la Biroul Relații Clienți. 

Avizele pot fi obținute online

Documentatia scanată se depune de către solicitant pe adresa de e-mail: , unde se specifică: tipul de aviz, nume solicitant, telefon, denumire lucrare/proiect (documentele necesare se vor atașa la e-mail in format .pdf, dacă este posibil partea desenată se va atașa și în format .dwg stereo 70).
Documentația este preluată și verificată în cadrul Biroului Relatii Clienti.
Solicitantul primește pe email factura pentru plata tarifului de emitere aviz.
După plata tarifului, solicitantul va trimite dovada plății pe adresa de e-mail: .
Documentația de avizare se dă în lucru (termenul de emitere al avizului 30 zile) după ce se primește dovada efectuării plății
După emiterea avizului, acesta se trimite electronic scanat în format .pdf pe adrea de e-mail a solicitantului.