Acord de preluare apă uzată

Acord de preluare apă uzată

Acordul de preluare apă uzată este un document emis de operatorul serviciului de canalizare/ epurare pentru utilizatori, în baza căruia se permite evacuarea apelor uzate în rețelele de canalizare sau în stațiile de epurare, prin vidanjare. Acordul de preluare apă uzată este distinct de avizul de racordare/ vidanjare. 

Prin avizul de racordare/ vidanjare sunt stabilite condițiile tehnice cu privire la proiectarea, amplasarea şi execuția racordurilor de canalizare şi punctul de delimitare dintre rețelele publice şi instalațiile utilizatorului în timp ce

Acordul de preluare apă uzată definește condițiile şi parametrii calitativi ai apelor uzate preluate.

Emiterea Acordului de preluare apă uzată se face în baza Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, cu modificările şi completările ulterioare, luând în considerare respectiv HG 352/2005 care modifică HG nr.  188/2002, anexa nr. 2 la hotărâre “Normativ privind condițiile de evacuare a apelor uzate în rețelele de canalizare ale localităților şi direct în stațiile de epurare, NTPA-002/2002”.

Acordul de preluare apă uzată în rețeaua de canalizare stabilește:

 •  Categoria de apă uzată
 • Grupa de risc de poluare
 • Condiții de preluare a apei uzate în rețeaua de canalizare

Agenții economici sunt încadrați în 3 grupe de risc, conform Codului CAEN.
Agenții economici încadrați în Grupa 1 vor depune următoarele documente pentru obținerea acordului de preluare:

 • Cerere pentru emitere / revizuire acord de preluare 
 • Declarație pentru emitere acord de preluare apă uzată (Anexa 2) 
 • Certificatul constatator, Cartea funciară și BVM (după caz)
 • Planul de situație cu rețelele interioare de apă și canal
 • Buletin de verificare metrologică, în cazul în care deține sursă proprie (foraj)
 • Listă utilizatori racordați la rețeaua interioară a agentului economic Vezi formular 

 

Agenții economici încadrați în Grupele 2 și 3 vor depune următoarele documente pentru obținerea acordului de preluare:

 • Cerere pentru emitere / revizuire acord de preluare 
 • Memoriu de prezentare și declarație pe proprie răspundere privind activitatea desfășurată
 • Certificat Constatator aferent punctului de lucru pentru care s-a încheiat cu CAA Contractul
 • Certificat de înregistrare fiscala
 • Extras de Carte Funciară (CF)
 • Contractul de prestări servicii de canalizare
 • Buletin de verificare metrologică, în cazul în care deține sursă proprie (foraj)
 • Lista utilizatorilor racordați la rețeaua interioară a agentului economic, cu obiectul de activitate, după caz
 • Planul de situație cu rețelele interioare de apă și canal
 • Schema instalațiilor locale de pre epurare – prospecte, documente de conformitate, după caz
 • Copie contracte de colectare deșeuri rezultate din activitate – grăsimi, uleiuri, etc
 • Copie după Notificarea de Funcționare sau Autorizația de Gospodărire a Apelor, pentru sursa de apă subterană (în cazul în care utilizatorul dețineți sursă subterană proprie de utilizare)
 • Listă utilizatori racordați la rețeaua interioară a agentului economic Vezi formular 

 

Pentru emiterea Acordului de preluare, în conformitate cu Lg. 51/2008 a serviciilor comunitare de utilități publice , art. 43, alin. 8, agenții economici vor achita o taxă