Prezentare

Prezentare

Compania de Apă Arad este operator licențiat pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare și are ca obiect de activitate operarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare a cărui gestiune i-a fost delegată de U.A.T.-urile membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad, conform Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului public de Alimentare cu Apă și de canalizare.

COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. s-a înființat în temeiul Hotărârii nr. 122/03.06.2005 a Consiliului Județean Arad prin reorganizarea Regiei Autonome Apă-Canal Arad în societate pe acțiuni, persoană juridică română ce își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu actul constitutiv al societății.

Prin Hotărârea nr. 6 din 18.08.2008 a Adunării Generale a Acționarilor, societatea s-a transformat în Operator Regional, în vederea conformării la condițiile de delegare a gestiunii serviciului și de accesare a finanțărilor acordate prin programelor majore de investiții din Fondurile de Coeziune, respectiv POS MEDIU și POIM.

COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. are capital social integral public deținut de acționarul majoritar Consiliul Județean Arad și de cele 37 de Unități Administrativ Teritoriale (UAT) respectiv: Municipiul Arad, Pâncota, Curtici, Lipova, Sântana, Nădlac, Pecica, Zimandul Nou, Fântânele, Livada, Vladimirescu, Șofronea, Șimand, Zădăreni, Macea, Iratoș, Șagu, Olari, Dezna, Gurahonț, Dieci, Târnova, Șicula, Șepreus, Dorobanți, Zăbrani, Felnac, Ineu, Cermei, Covăsânț, Ghioroc, Păuliș, Săvârșin, Șiria, Zărand, Seleuș, Apateu reprezentate de Consiliile Locale Arad, Pâncota, Curtici, Lipova, Sântana, Nădlac, Pecica, Zimandul Nou, Fântânele, Livada, Vladimirescu, Șofronea, Șimand, Zădăreni, Macea, Iratoș, Șagu, Olari, Dezna, Gurahonț, Dieci, Târnova, Șicula, Șepreus, Dorobanți, Zăbrani, Felnac, Ineu, Cermei, Covăsânț, Ghioroc, Păuliș, Savârșin, Șiria, Zărand, Seleuș, Apateu.                            

Domeniul principal de activitate al Societății este: captarea, tratarea și  distribuirea apei, activitățile secundare fiind cele prevăzute în cuprinsul Actului Constitutiv.