Caută

Accesibilitate

Accesibilitate

Compania de Apă Arad SA se angajează să asigure accesibilitatea siteurilor sale web în conformitate cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 112/2018 privind accesibilitatea site-urilor web și a aplicațiilor mobile ale organismelor din sectorul public, aprobată prin Legea nr. 90/2019.

Prezenta declarație privind accesibilitatea este valabilă pentru:

Situația conformității

Aceste site-uri web: https://caarad.ro/ , https://proiecte.caarad.ro/ , https://pay.caarad.ro/ , sunt parțial conforme cu OUG nr. 112/2018, ca urmare a neconformităților și/sau exceptărilor menționate în declarații.

Date de contact ale autorității competente de aplicare a legii:

Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR), Bd. Libertății nr. 14, București, sector 5, e-mail: 

Aceste site-uri sunt gestionate de Compania de Apă Arad SA. Sunt concepute pentru a fi utilizate de un număr cât mai mare de persoane, inclusiv de persoanele cu dizabilități.

Toți utilizatorii ar trebui să poată:

 • să mărească textul cu până la 200 % fără probleme
 • să navigheze pe cea mai mare parte a site-urilor utilizând doar tastatura
 • să navigheze pe cea mai mare parte a site-urilor cu ajutorul cititoarelor moderne de ecran și al software-urilor de recunoaștere vocală (pe calculatorul sau telefonul lor)

Site-urile sunt concepute să respecte standardul tehnic EN 301 549 v.3.2.1 pentru site-uri și aplicații mobileEN•••. Acestea urmează îndeaproape nivelul „AA” al Orientărilor privind accesibilitatea conținutului web (WCAG) – versiunea 2.1.

Nivel de conformitate

Aceste site-uri sunt parțial conforme cu standardul tehnic EN 301 549 v.3.2.1EN••• și cu Orientările privind accesibilitatea conținutului web (WCAG) 2.1 nivelul AA. Pentru mai multe detalii, consultați secțiunea „Conținut inaccesibil”.

Site-ul a fost testat ultima dată pe 19.09.2023.

Pregătirea declarației

Această declarație a fost întocmită pe 20.09.2023.

Observații

Vă invităm să ne spuneți care este opinia dumneavoastră cu privire la accesibilitatea site-urilor oficiale ale Companiei de Apă Arad SA. Vă rugăm să ne informați dacă întâmpinați obstacole în materie de accesibilitate:

Încercăm să răspundem la observații în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii lor de către departamentul responsabil al Comisiei.

Compatibilitatea cu browserele și tehnologiile asistive

Site-urile oficiale ale Companiei de Apă Arad SA sunt concepute astfel încât să fie compatibile cu următoarele tehnologii asistive standard:

 • cea mai recentă versiune a browserelor Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox și Apple Safari.

Specificații tehnice

Accesibilitatea site-urilor oficiale ale Compania de Apă Arad SA se bazează pe următoarele tehnologii pentru a lucra cu combinația specifică de browser web și orice tehnologii sau plugin-uri de asistență instalate pe calculatorul dumneavoastră:

 • HTML
 • WAI-ARIA
 • CSS
 • JavaScript

Conținut inaccesibil

În pofida tuturor eforturilor noastre de a asigura accesibilitatea site-ului oficial al Compania de Apă Arad SA, suntem conștienți de unele limitări, pe care dorim să le rectificăm. Mai jos este prezentată o descriere a limitărilor cunoscute și a soluțiilor potențiale. Vă rugăm să ne contactați dacă vă confruntați cu o problemă care nu este menționată mai jos.

Limitările cunoscute ale site-urilor oficiale ale Companiei de Apă Arad SA:

 1. Cititorul video – accesibilitatea prin tastatură: Suntem conștienți de unele probleme legate de accesibilitatea pentru tastatură a cititorului nostru video (ordinea de navigare atunci când se apasă pe Tab pentru a trece de la o opțiune de meniu la alta nu este cea la care s-ar putea aștepta utilizatorul);
 2. Hărțile interactive: Hărțile interactive nu sunt accesibile persoanelor cu deficiențe de vedere sau utilizatorilor care navighează doar cu tastatura.
 3. Hărțile: Unele conținuturi din hărți nu au text alternativ pentru persoanele cu deficiențe de vedere.
 4. Citirea fișierelor atașate: fișierele de tip PDF scanate nu pot fi citite în modul previzualizare.