Analize apă potabilă

Analize apă potabilă

Laboratorul de Apă Potabilă al Companiei de Apă Arad îndeplineșste condițiile de funcționare stabilite prin Ordinul 764/ 15.07.2005 al Ministerului Sănătății.În cadrul Laboratorului, se realizează zilnic monitorizarea de control a calității apei distribuită populației. La cerere, se pot efectua însă și analize de apă contra cost.

Instrucțiuni de prelevare a probelor de apă de către utilizatorii Companiei de Apă Arad

1.Tehnica de prelevare şi volumul de apă necesar a fi prelevat

Proba de apă trebuie să fie reprezentativă şi în cantitate suficientă pentru determinarea tuturor parametrilor solicitaţi.
Se evită atingerea  flaconului şi a capacului (pe partea interioară), precum şi orice contaminare din exterior.

  • Din sistemul de distribuţie: proba se prelevează de la robinet, care trebuie să fie curat şi fără inserţii (dop, furtun, etc.). Se curăță orice murdărie, se deschide şi se închide robinetul de câteva ori, pentru eliminarea impurităţilor din interiorul lui. Se lăsă apa să curgă minim 2 – 5 minute, apoi se reglează robinetul, astfel încât apa să curgă lent.
  • Din puţ: proba se prelevează de la robinetul situat în cămin, pe conducta de refulare, după trecerea timpului necesar purjării unui volum de apă de 4 – 6 ori mai mare decât volumul interior al coloanei, pentru a avea siguranţa că apa prelevată este proaspătă şi extrasă direct din acvifer. Dacă pomparea apei dintr-un puţ este imposibilă, se coboară un flacon lestat.
  • Din fântâni, în cazul extragerii apei prin pompare, proba se prelevează de la gura pompei, după o pompare de min. 20 min. În cazul extragerii apei cu găleata, proba se prelevează de la o adâncime de 0 – 30 cm sub oglinda apei.
  • Din izvor, pârău, proba se preleveză prin scufundarea flaconului de probă sub oglinda apei, poziţionat cu ajutorul unei frânghii, în punctul de curgere liberă a apei. În cazul izvorului captat, proba se preleveză de la punctul de distribuţie (robinet).

A. Pentru determinarea parametrilor fizico-chimici

  1. Se prelevează un volum de de 0,5 – 2 litri apă, într-un flacon din polietilenă (ex: de la apa minerală).
  2. Înainte de prelevare, se clătește flaconul şi dopul, de 2 – 3 ori, cu apă ce urmează a fi recoltată.
  3. Se umple flaconul cu apă până la refuz, astfel încât să nu rămână bule de aer în interior şi se închide ermetic.

B. Pentru determinarea parametrilor bacteriologici

  1. Se prelevează un volum de circa 0,4 litri, într-un flacon steril, din sticlă borosilicată, primit de la laborator.
  2. Se îndepărtează inserţiile, se răzuieşte orice murdărie, se deschide şi se închide robinetul de câteva ori, apoi se lasă să curgă apa 2 – 5 minute. Se oprește robinetul şi, dacă este posibil, se flambează în jurul orificiului de scurgere. Se reglează debitul, astfel încât apa să curgă lent.
  3. Se desface sfoara, se extrage dopul flaconului împreună cu hârtia. Se umple flaconul cu probă (circa 3/4 din volumul lui), fără a clăti flaconul înainte de prelevare. Se închide flaconul cu dopul acoperit de hârtie şi se leagă cu sfoară.

2. Identificarea probelor. Imediat după umplere, se notează clar pe eticheta fiecărui flacon cu probă: locul şi ora prelevării.
3. Transportul şi stabilizarea probelor. Probele se aduc la laborator într-un timp cât mai scurt de la prelevare. Se recomandă transportul flacoanelor cu probe în geantă frigorifică, la temperaturi de 2…50C şi întuneric, aşezate într-un suport care să le protejeze de loviri, vărsări accidentale.