Caută

Tarife

Tarife
Nr. crt
Denumire preț/tarif
Tarife(exclusiv TVA)
UM
1
Preț apă potabilă și tarif canalizare epurare
Preț apă potabilă
4,24
lei/mc
Tarif canalizare-epurare
4,80
lei/mc
Tarif canalizare pluvială
1,54
lei/mc
2
Analize laborator apă potabilă
Aluminiu
33
lei/analiza
Arsen
26
lei/analiza
Alcalinitate
19
lei/analiza
Amoniu
15,5
lei/analiza
Nitrit
14
lei/analiza
Nitrat
29
lei/analiza
Calciu
18
lei/analiza
Cadmiu
22
lei/analiza
Clor rezidual
6
lei/analiza
Anioni: nitrat, clorură, sulfat
34
lei/analiza
Conductivitate electrică
6
lei/analiza
Crom
22
lei/analiza
Cupru
22
lei/analiza
Sumă de calciu și magneziu (duritate)
11
lei/analiza
Fier
21
lei/analiza
Mangan
21
lei/analiza
Magneziu
23
lei/analiza
Nichel
22
lei/analiza
Plumb
22
lei/analiza
pH
5
lei/analiza
reziduu fix
13
lei/analiza
Săruri totale dizolvate
15
lei/analiza
Indice de permanganat (oxidabilitate)
14
lei/analiza
Turbiditate
6
lei/analiza
Zinc
22
lei/analiza
Parametrii bacteriologici apă potabilă
Microorganisme de cultură
10
lei/analiza
E. Coli și bacterii coliforme
24
lei/analiza
Enterococi
16
lei/analiza
3
Analize laborator apă uzată
pH
18
lei/analiza
Materii totale în suspensie
52
lei/analiza
Rezidiu filtrabil uscat la 1050C
113
lei/analiza
CCO Cr
70
lei/analiza
CCO Cr (KIT HACH- LANGE)
45
lei/analiza
CBO5
82
lei/analiza
Amoniu
53
lei/analiza
Amoniu (KIT HACH- LANGE)
48
lei/analiza
Azotati
57
lei/analiza
Azotati (KIT HACH- LANGE)
60
lei/analiza
Azotiti
44
lei/analiza
Azotiţi (KIT HACH- LANGE)
53
lei/analiza
Azot total
49
lei/analiza
Azot total (KIT HACH- LANGE)
54
lei/analiza
Fosfor total
54
lei/analiza
Fosfor total (KIT HACH- LANGE)
57
lei/analiza
Agenţi anionici de suprafaţă MBAS
65
lei/analiza
Agenţi anionici de suprafaţă MBAS (KIT HACH- LANGE)
40
lei/analiza
Substante extractibile
53
lei/analiza
Cloruri
36
lei/analiza
Sulfati (KIT HACH- LANGE)
43
lei/analiza
Sulfiţi (KIT HACH- LANGE)
64
lei/analiza
Fenoli (KIT HACH- LANGE)
41
lei/analiza
Cupru (KIT HACH- LANGE)
47
lei/analiza
Zinc (KIT HACH- LANGE)
46
lei/analiza
Cadmiu (KIT HACH- LANGE)
47
lei/analiza
Nichel (KIT HACH- LANGE)
46
lei/analiza
Plumb (KIT HACH- LANGE)
46
lei/analiza
Crom total (KIT HACH- LANGE)
47
lei/analiza
Fier (KIT HACH- LANGE)
50
Mangan (KIT HACH- LANGE)
43
lei/analiza
Produse petroliere
243
lei/analiza
pH nămol
24
lei/analiza
Umiditate, substanţă uscată, substanţe volatile şi minerale din nămol
126
lei/analiza
Fosfor total nămol
303
lei/analiza
Examen microscopic al nămolului activ
39
lei/analiza
Volum nămol activ
40
lei/analiza
4
Tarife metrologie
4.1
Tarife verificari metrologice
Tarife pentru verificare contoare de apa tip multijet DN 15
72
lei/buc
Tarife pentru verificare contoare de apa tip multijet DN 20
79
lei/buc
Tarife pentru verificare contoare de apa tip multijet DN 32
86
lei/buc
Tarife pentru verificare contoare de apa tip multijet DN 40
87
lei/buc
Tarife pentru verificare contoare de apa tip multijet DN 50
151
lei/buc
4.2
Tarife reparatii metrologice
Tarife pentru reparatii contoare de apa multijet DN 15-25 (nu includ valoarea pieselor de schimb inlocuite)
21.7
lei/buc
Tarife pentru reparatii contoare de apa multijet DN 32-50 (nu includ valoarea pieselor de schimb inlocuite)
31.03
lei/buc
5
Tarife Birou Mediu
5.1
Taxa prestari servicii emitere acord preluare pentru agenti economici incadrati in grupa 1 de risc de poluare
75
lei/acord
5.2
Tarif pentru ape conventional curate, in lei/mc
0.02
lei/mc
5.3
Taxa emitere acord de preluare pentru agentii economici incadrati in grupa 2 si 3 de risc de poluare
320
lei/acord
5.3
Taxa revizuire acord preluare pentru agenti economici incadrati in grupele 1,2 si 3 de risc de poluare
150
lei/acord
6
Tarife Avize
6.1
Taxa aviz amplasament bransament apa sau racord canal
120
lei/aviz
6.2
Taxa aviz solutie tehnica bransament apa sau racord canal
165
lei/aviz
6.3
Tarif asistență tehnică interventie rețea apă, verificare branșament apă, montare contor și recepția lucrărilor
200
lei/aviz
6.4
Tarif asistență tehnică interventie rețea canal, verificare racord canal și recepția lucrărilor
150
lei/aviz
6.5
Tarif răspuns solicitări privind date tehnice hidranți existenți pe rețelele de distribuție apă potabilă.
100
lei/aviz
6.6
Tarif emitere în regim de urgență aviz
250
lei/aviz
6.7
Tarif proiectare pentru terti, in lei/ora
45
lei/ora
7
Tarife demontare/montare contor
7.1
Taxa demontare contor
150
lei/operatiune
7.2
Taxa montare contor
150
lei/operatiune
8
Tarife debransare/rebransare
8.1
Taxa rebransare
260
lei/operatiune
8.2
Taxa debransare
260
lei/operatiune
9
Tarife deplasare catre terti, in lei/km
Autospeciala Woma + vidanja
11
lei/km
Autospeciala Woma
7
lei/km
Autospeciala macara
11
lei/km
Autoutilitare > 7.5 t
10
lei/km
Tractor
10
lei/km
Autoutilitare de 7.5 t
9
lei/km
Autilitare < 3.5 t + autoturisme
5
lei/km
10
Tarife prestari servicii vidanjare, desfundare catre terti
10.1
Tarife prestari servicii vidanjare, in lei/mc
70
lei/mc
10.2
Tarife pentru desfundat canal, in lei/ora (autospeciala Woma)
210
lei/ora
11
Tarife prestari servicii auto, in lei/ora
11.1
Autospeciala trakker
120
lei/ora
11.2
Buldoexcavator + incarcator frontal
110
lei/ora
11.3
Autospeciala macara
100
lei/ora
11.4
Autoutilitara basculanta > 7.5 t
100
lei/ora
11.5
Autoutilitara > 7.5 t
95
lei/ora
11.6
Autoutilitara < 3.5 t
95
lei/ora
11.7
Mini excavator
76
lei/ora
11.8
Tractor
70
lei/ora
12
Tarife inspectii canal, constatare prejudiu furt apa si altele
12.1
Tarife inspectie canal, in lei/ml
4
lei/ml
12.2
Tarif depistari pierderi de apa, in lei/ml
4.5
lei/ml
12.3
Tarife pentru constatare prejudiciu in cazul furtului de apa (manopera), in lei/ora
136
lei/ora
12.4
Prejudiciu cauzat prin săvîrșirea faptei prevăzute la art. 117 alin 2, pct. 27 din Regulament
2562.12
valoare lei( exclusiv TVA) la care se pot adăuga contravaloarea altor prejudicii materiale suferite
12.5
Tarif debranșare de la rețeaua de apă prin săpătura
3109,24
lei
Nr.crt. Denumire pret/tarif Tarife (exclusiv TVA) UM
1 Preț apă potabilă
1,1 Preț apă potabilă 6,41 lei/ mc cf Decizia ANRSC nr. 182 din 24.11.2023 privind ajustarea tarifului
2 Tarif canalizare menajeră
2,1 Tarif canalizare menajeră 7,99 lei/ mc cf Decizia ANRSC nr. 182 din 24.11.2023 privind ajustarea tarifului
3 Tarif canalizare epurare
3,1 Tarif canalizare pluviala 1,54 lei/mc cf Aviz ANRSC nr. 706467/30.05.2019;     Hot. ADIAC nr.14/ 02.08.2019
4 Analize laborator apa potabila:
4,1 Amoniu 40,35 lei/analiza
4,2 Anioni 50,25 lei/analiza
4,3 Arsen 103,33 lei/analiza
4,4 Azotiti 37,67 lei/analiza
4,5 Cadmiu 80,09 lei/analiza
4,6 Clor liber rezidual 11,81 lei/analiza
4,7 Conductivitate electrica 22,35 lei/analiza
4,8 Crom 60,77 lei/analiza
4,9 Cupru 68,22 lei/analiza
4,10 Duritatea totala 21,05 lei/analiza
4,11 Fier 92,73 lei/analiza
4,12 Mangan 92,52 lei/analiza
4,13 Nichel 62,04 lei/analiza
4,14 Oxidabilitate 42,00 lei/analiza
4,15 Plumb 80,12 lei/analiza
4,16 Reactie acida (pH) 23,78 lei/analiza
4,17 Turbiditate 21,93 lei/analiza
4,18 Zinc 74,07 lei/analiza
4,19 Determinarea numarului de colonii 40,00 lei/analiza
4,20 Determinarea E.coli 47,31 lei/analiza
4,21 Determinarea enterococilor 36,50 lei/analiza
4,22 Prelevare 1 proba apa potabila 29,08 lei/analiza
5 Analize laborator apa uzata:
5,1 Agenti anionici de suprafata 84,50 lei/analiza
5,2 Agenti anionici de suprafata kituri 52,00 lei/analiza
5,3 Azot amoniacal 68,90 lei/analiza
5,4 Azot amoniacal kituri 62,40 lei/analiza
5,5 Azot total 63,70 lei/analiza
5,6 Azot total kituri 70,20 lei/analiza
5,7 Azotati (nitrati) 74,10 lei/analiza
5,8 Azotati (nitrati) kituri 78,00 lei/analiza
5,9 Azotiti (nitriti) 57,20 lei/analiza
5,10 Azotiti (nitriti) kituri 68,90 lei/analiza
5,11 Cadmiu kituri 61,10 lei/analiza
5,12 Cloruri 46,80 lei/analiza
5,13 Consum biochimic de oxigen CBO5 106,60 lei/analiza
5,14 Consum chimic de oxigen 91,00 lei/analiza
5,15 Consum chimic de oxigen kituri 58,50 lei/analiza
5,16 Crom total kituri 61,10 lei/analiza
5,17 Cupru kituri 61,10 lei/analiza
5,18 Determinare a substantei  volatile si minerale din namoluri 163,80 lei/analiza
5,19 Examen microscopic al  namolului activ 50,70 lei/analiza
5,20 Fenoli kituri 53,30 lei/analiza
5,21 Fier kituri 65,00 lei/analiza
5,22 Fosfor 70,20 lei/analiza
5,23 Fosfor kituri 74,10 lei/analiza
5,24 Mangan kituri 55,90 lei/analiza
5,25 Nichel kituri 59,80 lei/analiza
5,26 pH 23,40 lei/analiza
5,27 Ph din namoluri 31,20 lei/analiza
5,28 Plumb kituri 59,80 lei/analiza
5,29 Produse petroliere 315,90 lei/analiza
5,30 Reziduu filtrabil uscat 146,90
5,31 Substante extractibile 68,90 lei/analiza
5,32 Sulfati kituri 55,90 lei/analiza
5,33 Sulfiti kituri 83,20 lei/analiza
5,34 Susp t 67,60 lei/analiza
5,35 Zinc kituri 59,80 lei/analiza
5,36 Volum namol activ 52,00 lei/ora
5,37 P-n 393,90 lei/analiza
5,38 Prelevare 1 proba apa uzata 53,64 lei/1 proba
6 Tarife metrologie
6,1 Tarife verificari metrologice
6.1.1 Tarife pentru verificare contoare de apa tip multijet DN 15 72,00 lei/buc
6.1.2 Tarife pentru verificare contoare de apa tip multijet DN 20 79,00 lei/buc
6.1.3 Tarife pentru verificare contoare de apa tip multijet DN 32 86,00 lei/buc
6.1.4 Tarife pentru verificare contoare de apa tip multijet DN 40 87,00 lei/buc
6.1.5 Tarife pentru verificare contoare de apa tip multijet DN 50 151,00 lei/buc
6,2 Tarife reparatii metrologice
6.2.1 Tarife pentru reparatii contoare de apa multijet DN 15-25 (nu includ valoarea pieselor de schimb inlocuite) 21,70 lei/buc
6.2.2 Tarife pentru reparatii contoare de apa multijet DN 32-50 (nu includ valoarea pieselor de schimb inlocuite) 31,03 lei/buc
7 Tarife Birou Mediu
7,1 Tarif prestari servicii emitere acord preluare pentru agenti economici incadrati in grupa 1 de risc de poluare incadrati in grupa 1 de risc de poluare 162,18 lei/acord
7,2 Tarif pentru ape conventional curate, in lei/mc 0,02 lei/mc
7,3 Tarif emitere acord de preluare pentru agentii economici incadrati in grupa 2 si 3 de risc de poluare 500,00 lei/acord
7,4 Tarif revizuire acord preluare pentru agenti economici incadrati in grupele 1,2 si 3 de risc de poluare 237,39 lei/acord
8 Tarife Avize
8,1 Tarif aviz amplasament bransament apa sau racord canal 120,00 lei/aviz
8,2 Tarif aviz solutie tehnica bransament apa sau racord canal 165,00 lei/aviz
8,3 Tarif asistență tehnică interventie rețea apă, verificare branșament apă, montare contor și recepția lucrărilor 200,00 lei/aviz
8,4 Tarif asistență tehnică interventie rețea canal, verificare racord canal și recepția lucrărilor 150,00 lei/aviz
8,5 Tarif răspuns solicitări privind date tehnice hidranți existenți pe rețelele de distribuție apă potabilă. 100,00 lei/aviz
8,6 Tarif emitere în regim de urgență aviz 250,00 lei/aviz
8,7 Tarif proiectare pentru terti,  in lei/ora 45,00 lei/ora
9 Tarife demontare/montare contor
9,1 Tarif demontare contor 150,00 lei/operatiune
9,2 Tarif montare contor 150,00 lei/operatiune
9.3 Demontare/remontare contor cu citire la distanta in vederea verificarii metrologice solicitate de client
Tarif aprobat prin Hotararea AGA nr.6 din 30.04.2024.
177,00 lei/operatiune
10 Tarife debransare/rebransare
10,1 Tarif rebransare 260,00 lei/operatiune
10,2 Tarif debransare 260,00 lei/operatiune
11 Tarife deplasare catre terti, in lei/km:
11,1 Autospecială Woma + vidanjă 11,00 lei/km
11,2 Autospecială Woma 7,00 lei/km
11,3 Autospecială macara 11,00 lei/km
11,4 Autoutilitare > 7.5 to 10,00 lei/km
11,5 Tractor 10,00 lei/km
11,6 Autoutilitare de 7.5 to 9,00 lei/km
11,7 Autoutilitara < 3.5 to + autoturisme 5,00 lei/km
12 Tarife prestari servicii vidanjare, desfundare catre terti
12,1 Tarife prestari servicii vidanjare, in lei/mc 70,00 lei/mc
12,2 Tarife pentru desfundat canal, in lei/ora (autospeciala Woma) 210,00 lei/ora
13 Tarife prestari servicii auto, in lei/ora
13,1 Autospecială trakker 120,00 lei/ora
13,2 Buldoexcavator + încărcător frontal 110,00 lei/ora
13,3 Autospecială macara 100,00 lei/ora
13,4 Autoutilitară basculantă > 7.5 to 100,00 lei/ora
13,5 Autoutilitară > 7.5 to 95,00 lei/ora
13,6 Autoutilitară < 3.5 to 95,00 lei/ora
13,7 Mini excavator 76,00 lei/ora
13,8 Tractor 70,00 lei/ora
14 Tarife inspectii canal, constatare prejudiciu furt apa si altele
14,1 Tarif inspectie canal, in lei/ml 4,00 lei/ml
14,2 Tarif depistari pierderi de apa, in lei/ml 4,50 lei/ml
14,3 Tarife pentru constatare prejudiciu in cazul furtului de apa (manopera), in lei/ora 136,00 lei/ora
14,4 Prejudiciu cauzat prin săvîrșirea faptei prevăzute la art. 117 alin 2, pct. 27 din Regulament 2.562,12 valoare lei( exclusiv TVA) la care se pot adăuga contravaloarea altor prejudicii materiale suferite