Adunarea Generală a Acționarilor

Adunarea Generală a Acționarilor

Adunarea Generală a Acționarilor Societății este organismul deliberativ de conducere al societății ce hotărăște asupra activităţii acesteia şi asupra politicii economice. Acționarii sunt reprezentați legal  în Adunarea Generală a Acționarilor de Președintele Consiliului Județean și de Primari potrivit dispozițiilor Codului Administrativ care la rândul lor pot delega calitatea de reprezentant altor persoane în condițiile prevăzute de lege și de Actul Constitutiv al Societății.
Atribuțiile Adunării Generală a Acționarilor și condițiile/limitele exercitării acestora sunt prevăzute de lege și de Actul Constitutiv al Societății.

Structura acționariatului „COMPANIA DE APĂ ARAD” S.A.:

 1. Judeţul Arad, prin Consiliul Judeţean Arad;
 2. Municipiul Arad, prin Consiliul Local Arad;
 3. Oraşul Pâncota, prin Consiliul Local Pâncota;
 4. Oraşul Curtici, prin Consiliul Local Curtici;
 5. Oraşul Lipova, prin Consiliul Local Lipova;
 6. Oraşul Sântana, prin Consiliul Local Sântana;
 7. Oraşul Nădlac, prin Consiliul Local Nădlac;
 8. Oraşul Pecica, prin Consiliul Local Pecica;
 9. Oraşul Ineu, prin Consiliul Local Ineu;
 10. Comuna Apateu, prin Consiliul Local Apateu;
 11. Comuna Cermei, prin Consiliul Local Cermei;
 12. Comuna Covăsânţ, prin Consiliul Local Covăsânţ;
 13. Comuna Dezna, prin Consiliul Local Dezna;
 14. Comuna Dieci, prin Consiliul Local Dieci;
 15. Comuna Dorobanţi, prin Consiliul Local Dorobanţi;
 16. Comuna Fântânele, prin Consiliul Local Fântânele;
 17. Comuna Felnac, prin Consiliul Local Felnac;
 18. Comuna Ghioroc, prin Consiliul Local Ghioroc;
 19. Comuna Gurahonţ, prin Consiliul Local Gurahonţ;
 20. Comuna Iratoşu, prin Consiliul Local Iratoşu;
 21. Comuna Livada, prin Consiliul Local Livada;
 22. Comuna Macea, prin Consiliul Local Macea;
 23. Comuna Olari, prin Consiliul Local Olari;
 24. Comuna Păuliş, prin Consiliul Local Păuliş;
 25. Comuna Săvârşin, prin Consiliul Local Săvârşin;
 26. Comuna Seleuş, prin Consiliul Local Seleuş;
 27. Comuna Şagu, prin Consiliul Local Şagu;
 28. Comuna Şepreuş, prin Consiliul Local Şepreuş;
 29. Comuna Şicula, prin Consiliul Local Şicula;
 30. Comuna Şimand, prin Consiliul Local Şimand;
 31. Comuna Şiria, prin Consiliul Local Şiria;
 32. Comuna Şofronea, prin Consiliul Local Şofronea;
 33. Comuna Târnova, prin Consiliul Local Târnova;
 34. Comuna Vladimirescu, prin Consiliul Local Vladimirescu;
 35. Comuna Zăbrani, prin Consiliul Local Zăbrani;
 36. Comuna Zădăreni, prin Consiliul Local Zădăreni;
 37. Comuna Zărand, prin Consiliul Local Zărand;
 38. Comuna Zimandu Nou, prin Consiliul Local Zimandu Nou.