Contractare

Contractare

Conform prevederilor art. 31, alin. 1 din Legea 241/ 2006 a Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare, cu modificările și completările ulterioare: furnizarea/ prestarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare se realizează doar pe bază de contract.

Notă : Contractul nu se completează de către utilizator, se semnează doar, de la pagina 11 la pagina 15.

Pentru informații suplimentare, ne puteți contacta la tel : 0257/270843, 0257/270853, 0257/708555