Caută

Achizitie lucrari de construire puturi forate vertical pentru exploatare apa, UAT Bocsig, UAT Craiva si UAT Brazii

Achizitie lucrari de construire puturi forate vertical pentru exploatare apa, UAT Bocsig, UAT Craiva si UAT Brazii
Categoria: General

Denumire oficiala: COMPANIA DE APA ARAD SA cu sediul in Arad, str. Sabin Dragoi nr. 2-4, jud. Arad, cod po tal: 310178, telefon: (+ 4) 0257 270843, fax: (+ 4) 0257 270981, e-mail:

Tip anunt: Achizitii directe

Tip contract: Lucrari

Denumire contract: Lucrari de Construire puturi forate vertical pentru exploatare apa, lbuc.-UAT Bocsig, lbuc.-UAT Craiva, lbuc.-UAT Brazii

Cpv: 45255500-4

1. Valoare estimata fara TVA : 364.000,00 lei fara TVA (F l -Bocsig-92.000 ,00lei, F2-Craiva- 162.000,00lei, F3-Brazi-l 10.000,00lei).

Descriere contract: Se va incheia un contract de lucrari pentru o perioada de 3 luni de la data semnarii lui de catre ambele parti.

Conditii contract: In conformitate cu cerintele Caietului de sarcini nr. 931/14.01.2022 si documentatia tehnica disponibila in format pdf pe siteul Companiei de Apa Arad SA.

Conditii participare: Caietul de sarcini si documentatia tehnica sunt disponibile pdf pe siteul Companiei de Apa Arad SA. in sectiunea: Informare presa/Anunturi: Anunt publicitar­ Cumparare directa: Lucrari de Construire puturi forate vertical pentru exploatare apa, lbuc.-UAT Bocsig, lbuc.-UAT Craiva, lbuc.-UAT Brazii /Caiet de sarcini, Documentatie tehnica si model de contract.

Operatorii economici interesati au obligatia de a intocmi si de a depune, in original  la sediul Entitatii contractante sau pot transmite prin e-mail la adresa: achizitii@caarad .ro, oferta in conformitate cu cerintele caietului de sarcini, documentatia tehnica si cu prezentul anunt.

Oferta se va depune/t ransmite, pana la data limita de depunere/primire/transmitere prevazuta in prezentul anunt, respectiv data de 27.01.2022 ora 14:00 cu respectarea datei si orei lirnita de depunere/primire, la Registratura Companiei de Apa Arad SA din Arad, str. Sabin Dragoi nr. 2-4, in zilele lucratoare, intre orele 08:00-16:00, plicul va avea mentiunea: ,,Compania de Apa Arad SA – Str. Sabin Dragoi nr. 2-4, judetul Arad pentru achizitia directa avand ca obiect Lucrari de Construire  pu/uri forate vertical pentru exploatare apa, Jbuc.-UAT Bocsig, lbuc.-UAT Craiva, J buc.-UAT Brazii, sau transmisa prin e-mail la adresa: achizitii@ca arad.ro . Ofertele care sunt expediate la o alta adresa a Entitatii contactante sau dupa expirarea datei si orei limita de depunere/primire, vor fi respinse.

Indiferent de modalitatea de transmitere/depunere ofertantul isi asuma riscurile transmiterii acestora, inclusiv forta majora.

Preturile vor fi exprimate in lei fara TVA i vor ramane ferme pe toata durata de valabilitate a contractului.

Termen limita de primire oferte: Termenul limita pana la care se va transmite oferta la sediul Entitatii contractante sau prin e-mail la adresa: este data de 27.01.2022 ora 14:00.

Informatii suplimentare: Informatii supliment are privind achizitia se pot solicita la numarul de telefon 0257/270.843 interior 128, persoana de contact Petran Luciana- Maria, sau prin e-mail la adresa: achizitii@ca arad.ro. Informatii suplimentare   privind detalii tehice se pot solicita la numarul de telefon 0257/270.843 interior 333, persoana de contact: Slagean Petcov.