Caută

A fost semnat Contractul de Finantare pentru POIM

A fost semnat Contractul de Finantare pentru POIM

S.C. Compania de Apă Arad S.A. a semnat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru programul Operaţional Infrastructură Mare, Contractul de Finanţare Nr. 23/08.02.2017.

Valoarea totală eligibilă a Contractului de Finanţare este de 148.441.066 lei, din care, 130.895.924 lei reprezintă finanţare nerambursabilă acordată de Autoritatea de Management, echivalentă cu 88,18% din valoarea totală eligibilă acordată.

Finanţarea a fost obţinută în vederea continuării şi finalizării investiţiilor începute cu fonduri europene în cadrul POS Mediu 2007-2013 şi vizează lucrări din cadrul a zece contracte de lucrări însemnând: extinderea reţelei de distribuţie apă cu 6 km, reabilitarea a 10 km reţea de distribuţie apă, extinderea reţelei de canalizare cu 28 km, reabilitarea a 5,1 km reţea de canalizare, reabilitarea şi/sau construirea a 2 staţii de pompare apă uzată, realizarea a 1.7 km conducte de refulare/transfer a apelor uzate menajere, construirea a 6 staţii de epurare ape uzate, reabilitarea unui front de captare. Lucrările mai sus menţionate vizează aglomerările Arad, Nădlac, Sântana, Curtici, Păuliş, Pâncota, Şiria respectiv Ineu.

Obiectivul general al proiectului „Fazarea proiectului Extinderea şi Modernizarea Infrastructurii de Apă şi Apă uzată în Judeţul Arad” îl reprezintă îmbunătăţirea infrastructurii de apă şi apă uzată în vederea conformării cu prevederile Tratatului de Aderare şi ale Directivelor Uniunii Europene.

Proiectul este cofinanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014 – 2020 (POIM 2014 – 2020).