Verificarea metrologică la cerere

Verificarea metrologică la cerere
Categoria: General

Având în vedere prevederile Noului Regulament Consolidat, intrat în vigoare la data de 12.11.2018,  vă informăm că, verificarea metrologică la cerere a contorului se va efectua doar după completarea  unui contract de prestări servicii. Acesta poate fi solicitat și completat la Biroul Relații Clienți Contracte al Companiei de Apă Arad iar ulterior depus la Registratură.

Consumul care poate fi contestat, respectiv recalculat (dacă este cazul), este cel cuprins în ultima factură emisă de Compania de Apă Arad, însă fără a depăși termenul de 15 zile de la emitere.

Conform normelor metrologice, contorul va fi verificat la 3 debite: nominal, de tranziție și minim.  

În situația în care contorul este declarat admis, atunci utilizatorii vor suporta cheltuielile cu verificarea. Dacă apometrul este declarat respins, atunci Compania de Apă Arad va suporta cheltuielile cu verificarea. 

Consumul va fi recalculat doar dacă apometrul înregistrează erori la debitul nominal. Dacă eroarea înregistrată are valori pozitive, respectiv contorul înregistrează mai mult decât s-a consumat, atunci se va storna contravaloarea consumului înregistrat în plus. Dacă eroarea înregistrată are valori negative, respectiv, contorul înregistrează mai puțin decât s-a consumat, atunci se va factura contravaloarea consumului care nu a fost înregistrat.

În cazul în care contorul se află pe domeniul privat, intervine obligația utilizatorului de a permite accesul angajaților CAA pentru demontarea contorului la data stabilită prin contract sau cea comunicată ulterior telefonic sau prin email. În caz contrar, contestația consumului din acest contract nu va mai fi luată în considerare.