Caută

Anunț

Categoria: Anunț

INFORMARE

            COMPANIA DE APǍ ARAD S.A. titular al proiectului “Reabilitare aducțiune apă – 7km – UAT Bocsig – Beliu, jud. Arad ”   anunță publicul interesat asupra luării decizie etapei de încadrare de către APM Arad, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul – “Reabilitare aducțiune apă – 7km – UAT Bocsig – Beliu, jud. Arad ”, propus a fi amplasat în intravilanul și extravilanul UAT Bocsig Beliu , domeniu public, jud. Arad.

            Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului din Arad, str. Splaiul Mureș, FN, jud. Arad în zilele de luni- vineri, între orele 08:00- 13:30, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmar.anpm.ro.

            Publicul interesat poate înainta comentarii/ observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.