Caută

Tarife test

Tarife test
Nr. crt
Denumire preț/tarif
Tarife(exclusiv TVA)
UM
1
Preț apă potabilă și tarif canalizare epurare
Preț apă potabilă
4,24
lei/mc
Tarif canalizare-epurare
4,80
lei/mc
Tarif canalizare pluvială
1,54
lei/mc
2
Analize laborator apă potabilă
Aluminiu
33
lei/analiza
Arsen
26
lei/analiza
Alcalinitate
19
lei/analiza
Amoniu
15,5
lei/analiza
Nitrit
14
lei/analiza
Nitrat
29
lei/analiza
Calciu
18
lei/analiza
Cadmiu
22
lei/analiza
Clor rezidual
6
lei/analiza
Anioni: nitrat, clorură, sulfat
34
lei/analiza
Conductivitate electrică
6
lei/analiza
Crom
22
lei/analiza
Cupru
22
lei/analiza
Sumă de calciu și magneziu (duritate)
11
lei/analiza
Fier
21
lei/analiza
Mangan
21
lei/analiza
Magneziu
23
lei/analiza
Nichel
22
lei/analiza
Plumb
22
lei/analiza
pH
5
lei/analiza
reziduu fix
13
lei/analiza
Săruri totale dizolvate
15
lei/analiza
Indice de permanganat (oxidabilitate)
14
lei/analiza
Turbiditate
6
lei/analiza
Zinc
22
lei/analiza
Parametrii bacteriologici apă potabilă
Microorganisme de cultură
10
lei/analiza
E. Coli și bacterii coliforme
24
lei/analiza
Enterococi
16
lei/analiza
3
Analize laborator apă uzată
pH
18
lei/analiza
Materii totale în suspensie
52
lei/analiza
Rezidiu filtrabil uscat la 1050C
113
lei/analiza
CCO Cr
70
lei/analiza
CCO Cr (KIT HACH- LANGE)
45
lei/analiza
CBO5
82
lei/analiza
Amoniu
53
lei/analiza
Amoniu (KIT HACH- LANGE)
48
lei/analiza
Azotati
57
lei/analiza
Azotati (KIT HACH- LANGE)
60
lei/analiza
Azotiti
44
lei/analiza
Azotiţi (KIT HACH- LANGE)
53
lei/analiza
Azot total
49
lei/analiza
Azot total (KIT HACH- LANGE)
54
lei/analiza
Fosfor total
54
lei/analiza
Fosfor total (KIT HACH- LANGE)
57
lei/analiza
Agenţi anionici de suprafaţă MBAS
65
lei/analiza
Agenţi anionici de suprafaţă MBAS (KIT HACH- LANGE)
40
lei/analiza
Substante extractibile
53
lei/analiza
Cloruri
36
lei/analiza
Sulfati (KIT HACH- LANGE)
43
lei/analiza
Sulfiţi (KIT HACH- LANGE)
64
lei/analiza
Fenoli (KIT HACH- LANGE)
41
lei/analiza
Cupru (KIT HACH- LANGE)
47
lei/analiza
Zinc (KIT HACH- LANGE)
46
lei/analiza
Cadmiu (KIT HACH- LANGE)
47
lei/analiza
Nichel (KIT HACH- LANGE)
46
lei/analiza
Plumb (KIT HACH- LANGE)
46
lei/analiza
Crom total (KIT HACH- LANGE)
47
lei/analiza
Fier (KIT HACH- LANGE)
50
Mangan (KIT HACH- LANGE)
43
lei/analiza
Produse petroliere
243
lei/analiza
pH nămol
24
lei/analiza
Umiditate, substanţă uscată, substanţe volatile şi minerale din nămol
126
lei/analiza
Fosfor total nămol
303
lei/analiza
Examen microscopic al nămolului activ
39
lei/analiza
Volum nămol activ
40
lei/analiza
4
Tarife metrologie
4.1
Tarife verificari metrologice
Tarife pentru verificare contoare de apa tip multijet DN 15
72
lei/buc
Tarife pentru verificare contoare de apa tip multijet DN 20
79
lei/buc
Tarife pentru verificare contoare de apa tip multijet DN 32
86
lei/buc
Tarife pentru verificare contoare de apa tip multijet DN 40
87
lei/buc
Tarife pentru verificare contoare de apa tip multijet DN 50
151
lei/buc
4.2
Tarife reparatii metrologice
Tarife pentru reparatii contoare de apa multijet DN 15-25 (nu includ valoarea pieselor de schimb inlocuite)
21.7
lei/buc
Tarife pentru reparatii contoare de apa multijet DN 32-50 (nu includ valoarea pieselor de schimb inlocuite)
31.03
lei/buc
5
Tarife Birou Mediu
5.1
Taxa prestari servicii emitere acord preluare pentru agenti economici incadrati in grupa 1 de risc de poluare
75
lei/acord
5.2
Tarif pentru ape conventional curate, in lei/mc
0.02
lei/mc
5.3
Taxa emitere acord de preluare pentru agentii economici incadrati in grupa 2 si 3 de risc de poluare
320
lei/acord
5.3
Taxa revizuire acord preluare pentru agenti economici incadrati in grupele 1,2 si 3 de risc de poluare
150
lei/acord
6
Tarife Avize
6.1
Taxa aviz amplasament bransament apa sau racord canal
120
lei/aviz
6.2
Taxa aviz solutie tehnica bransament apa sau racord canal
165
lei/aviz
6.3
Tarif asistență tehnică interventie rețea apă, verificare branșament apă, montare contor și recepția lucrărilor
200
lei/aviz
6.4
Tarif asistență tehnică interventie rețea canal, verificare racord canal și recepția lucrărilor
150
lei/aviz
6.5
Tarif răspuns solicitări privind date tehnice hidranți existenți pe rețelele de distribuție apă potabilă.
100
lei/aviz
6.6
Tarif emitere în regim de urgență aviz
250
lei/aviz
6.7
Tarif proiectare pentru terti, in lei/ora
45
lei/ora
7
Tarife demontare/montare contor
7.1
Taxa demontare contor
150
lei/operatiune
7.2
Taxa montare contor
150
lei/operatiune
8
Tarife debransare/rebransare
8.1
Taxa rebransare
260
lei/operatiune
8.2
Taxa debransare
260
lei/operatiune
9
Tarife deplasare catre terti, in lei/km
Autospeciala Woma + vidanja
11
lei/km
Autospeciala Woma
7
lei/km
Autospeciala macara
11
lei/km
Autoutilitare > 7.5 t
10
lei/km
Tractor
10
lei/km
Autoutilitare de 7.5 t
9
lei/km
Autilitare < 3.5 t + autoturisme
5
lei/km
10
Tarife prestari servicii vidanjare, desfundare catre terti
10.1
Tarife prestari servicii vidanjare, in lei/mc
70
lei/mc
10.2
Tarife pentru desfundat canal, in lei/ora (autospeciala Woma)
210
lei/ora
11
Tarife prestari servicii auto, in lei/ora
11.1
Autospeciala trakker
120
lei/ora
11.2
Buldoexcavator + incarcator frontal
110
lei/ora
11.3
Autospeciala macara
100
lei/ora
11.4
Autoutilitara basculanta > 7.5 t
100
lei/ora
11.5
Autoutilitara > 7.5 t
95
lei/ora
11.6
Autoutilitara < 3.5 t
95
lei/ora
11.7
Mini excavator
76
lei/ora
11.8
Tractor
70
lei/ora
12
Tarife inspectii canal, constatare prejudiu furt apa si altele
12.1
Tarife inspectie canal, in lei/ml
4
lei/ml
12.2
Tarif depistari pierderi de apa, in lei/ml
4.5
lei/ml
12.3
Tarife pentru constatare prejudiciu in cazul furtului de apa (manopera), in lei/ora
136
lei/ora
12.4
Prejudiciu cauzat prin săvîrșirea faptei prevăzute la art. 117 alin 2, pct. 27 din Regulament
2562.12
valoare lei( exclusiv TVA) la care se pot adăuga contravaloarea altor prejudicii materiale suferite
12.5
Tarif debranșare de la rețeaua de apă prin săpătura
3109,24
lei