Solicitare încheiere contract persoane fizice

Solicitare încheiere contract persoane fizice
În virtutea dreptului de proprietate/folosință a imobilului sus menționat, solicit încheierea unui contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pe care
*Se va bifa varianta pentru care optați.
Atașați documentele