Caută

Apă meteorică

Apă meteorică

Precizări referitoare la facturarea serviciului public de preluare a apei meteorice ( pluviale) în sistemul public de canalizare în cazul instituțiilor publice si agenților economici

Conform Regulamentului Seriviciului de alimentare cu apă și de canalizare din aria de competență a unităților administrative- teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă – Canalizare județul Arad, în vigoare, Compania de Apă Arad facturează serviciul public de preluare a apei meteorice (pluviale) în sistemul public de canalizare în cazul instituțiilor publice și agenților economici.

De fapt, nu se plătește apa de ploaie, ci serviciul prestat de Compania de Apă Arad SA, serviciu care include colectarea, transportul şi epurarea apei pluviale sau meteorice, cum mai este denumită apa de ploaie. Sistemele de canalizare sunt de două tipuri: unitare și separative. În cazul sistemelor unitare apele provenite din precipitații sunt antrenate și colectate în aceeași rețea de canale cu apa menajeră. Aceasta ajunge la staţia de epurare, unde este „curăţată” înainte de deversarea într-un curs de apă. În cazul sistemelor separative, apa meteorică are trasee și sisteme de colectare diferite față de apa menajeră.

Art. 98 din  Regulamentul Seriviciului de alimentare cu apă și de canalizare din aria de competență a unităților administrative- teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă – Canalizare județul Arad, face referire la determinarea cantității de apă meteorică preluată.

Art. 98 Determinarea cantităţii de apă meteorică preluată

(1) Cantitatea de apă pluvială preluată în rețeaua de canalizare, se determină conform prevederilor SR 1846-2:2007, prin înmulțirea cantității specifice de apă meteorică, comunicată de A.N.M. pentru luna anterioară emiterii facturii, cu coeficienții de scurgere corespunzători naturii suprafețelor construite și neconstruite, declarate de fiecare utilizator. Coeficienții de scurgere, în funcție de natura suprafețelor construite și neconstruite sunt cei din tabelul alăturat:

Nr. crt.
Natura suprafeței
Coeficientul de scurgere
1
Învelitori metalice și de ardezie
SC
0,95
0,95
2
Învelitori de sticlă, țiglă și carton asfaltat
SC
0,90
0,95
3
Terase asfaltate
SC
0,85…0,90
0,875
4
Pavaje din asfalt și din beton
SC
0,85…0,90
0,875
5
Pavaje din piatră și alte materiale, cu rosturi umplute cu mastic
SC
0,70…0,80
0,75
6
Pavaje din piatră cu rosturi umplute cu nisip
SC
0,55…0,60
0,575
7
Drumuri din piatră spartă(macadam):
– În zone cu pante mici (≤ 1%)
– În zone cu pante mari (> 1%)
SC

0,25…0,35
0,40…0,50

0,30
0,45
8
Drumuri împietruite:
– În zone cu pante mici (≤ 1%)
– În zone cu pante mari (> 1%)
SC

0,15…0,20
0,25…0,30

0,175
0,275
9
Terenuri de sport, grădini:
– În zone cu pante mici (≤ 1%)
– În zone cu pante mari (> 1%)
SN

0,05…0,10
0,10…0,15

0,075
0,125
10
Incinte și curți nepavate, neînierbate
SN
0,05…0,20
0,125
11
Terenuri agricole (cultivate)
SN
0,10…0,15
0,125
12
Parcuri și suprafețe împădurite:
– În zone cu pante mici (≤ 1%)
– În zone cu pante mari (> 1%)
SN

0,01…0,05
0,05…0,10

0,03
0,075

SC – coeficient de scurgere pentru suprafeţe construite
SN – coeficient de scurgere pentru suprafeţe neconstruite

(2) În cazul în care nu se cunoaște natura suprafețelor construite și neconstruite, cantitatea de apă pluvială preluată în rețeaua de canalizare, se determină conform prevederilor SR 1846-2:2007, prin înmulțirea cantității specifice de apă meteorică, comunicată de A.N.M. pentru luna anterioară emiterii facturii, cu media coeficienților corespunzători naturii suprafețelor cel mai frecvent întâlnite ale incintelor construite şi neconstruite, declarate de fiecare utilizator, conform formulei:

Qm = (SC x C1 + SN x C2) x K,  unde:      
SC = suprafața totală construită;
SN = suprafața totală neconstruită;
C1 = 0,90 (media celor mai întâlniți coeficienți de scurgere pentru suprafețe construite);
C2 = 0,10 (media celor mai întâlniți coeficienți de scurgere pentru suprafețe neconstruite);
K = cantitatea specifică de apă pluvială comunicată de ANM pentru luna anterioară emiterii facturii (l/mp).

Conform Regulamentului Seriviciului de alimentare cu apă și de canalizare din aria de competență a unităților administrative- teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă – Canalizare județul Arad, operatorul are dreptul de a verifica pe teren corectitudinea datelor declarate de utilizator, precum și de a ține seama, la determinarea cantității de apă pluvială preluată în sistemul de canalizare, de datele constatate pe teren prin Notă de constatare, în cazul în care acestea diferă de cele declarate de utilizator.

În cazul în care utilizatorul demonstrează că deține sistem propriu de colectare a apelor pluviale, în scopul reutilizării acestora în activitatea proprie, care nu implică preluarea în rețeaua de canalizare, serviciul de preluare ape pluviale nu va fi facturat.

 În cazul în care utilizatorul demonstrează că deține sistem propriu de colectare a apelor pluviale pe care le deversează direct într-un receptor natural, pe baza unui contract încheiat cu Agenția Națională de Imbunătățiri Funciare sau Administrația Națională Apele Române, fără ca acestea să fie preluate în rețeaua de canalizare, serviciul de preluare ape pluviale nu va fi facturat.

Dacă, în urma unei sesizări din partea utilizatorului, se constată pe teren, prin Notă de constatare, că nu există condiții tehnice pentru prelurea apei pluviale în rețeaua publică, nu se va factura serviciul de canalizare pluvială.

Toate informațiile despre stabilirea consumului facturat dar și detaliile calculului personalizat pentru fiecare utilizator pot fi găsite pe factura emisă lunar de Compania de Apă Arad.