Uzina de Apă

Uzina de Apă nr. 2 este uzina principală care alimentează cu apă potabilă  municipiul Arad și localitățile învecinate.

Funcţionează 24 h din 24 h, apa este captată din 92 de puțuri și după ce este tratată este repompată către consumatori. Frontul de captare pornește din incinta Uzinei de Apă nr.2  și se întinde pe suprafața a 4 UAT-uri ( Arad, Livada, Zimandul Nou și Șimand) .

Staţia de tratare aferentă are rolul de a realiza deferizarea şi demanganizarea apei înainte de introducerea acesteia în rezervoare şi mai apoi în reţeaua de distribuţie locală.

În cadrul Laboratorului de Apă potabilă din cadrul Uzinei se execută zilnic controlul caracteristicilor fizico-chimice, bacteriologice și biologice al forajelor, al apei ce se prelucrează pe tot fluxul tehnologic și a rețelelor de distribuție, în vederea asigurării monitorizării calității apei potabile livrate populației.