Caută

Precizari referitoare la facturarea serviciului de preluare ape pluviale din Proiectul de Regulament al Serviciului de alimentare cu apa si de canalizare Arad

Precizari referitoare la facturarea serviciului de preluare ape pluviale din Proiectul de Regulament al Serviciului de alimentare cu apa si de canalizare Arad

Proiectul de Regulament al Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare din Aria de Competență a Unităților Administrativ Teritoriale Membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad a fost avizat în sedința de Consiliu Județean din data de 24.07.2018 în vederea acordării reprezentantului județului Arad în AGA Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad a unui mandat special prealabil de a aproba Proiectul de Regulament.

Acesta va intra în vigoare după ce va fi aprobat în AGA  Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad.

Între prevederile Proiectului de Regulament apare și aceea conform căreia se va factura serviciul public de preluare a apei meteorice (pluviale) în sistemul public de canalizare.  

Apele meteorice (pluviale) sunt apele care rezultă din precipitații atmosferice.

Apele meteorice (pluviale) preluate în sistemul de canalizare măresc costurile de operare întrucât influențează volumul apei uzate transportate și epurate de Operator.

Noul tarif va fi instituit în cazul instituțiilor publice și agenților economici. Populația nu este vizată de acest tarif.  

De fapt, nu se facturează apa de ploaie, ci serviciul prestat de Compania de Apă Arad pentru colectarea, transportul și epurarea apelor meteorice (pluviale).

Pentru a se putea factura acest seriviciu, se stabilește, în primul rând, cantitatea de apă meteorică ( pluvială) preluată.

Cantitatea de apă pluvială preluată în rețeaua de canalizare, se determină conform prevederilor SR 1846-2:2007, prin înmulțirea cantității specifice de apă meteorică, comunicată de A.N.M. pentru luna anterioară emiterii facturii, cu coeficienții de scurgere corespunzători naturii suprafețelor construite și neconstruite, declarate de fiecare utilizator. Această metodă de calcul este stabilită de Legea 241/2006.

Este important de precizat că, în cazul în care utilizatorul demonstrează că deține sistem propriu de colectare a apelor pluviale, în scopul reutilizării acestora în activitatea proprie, care nu implică preluarea în rețeaua de canalizare, serviciul de preluare ape pluviale nu va fi facturat.

În cazul în care utilizatorul demonstrează că deține sistem propriu de colectare a apelor pluviale pe care le deversează direct într-un receptor natural, pe baza unui contract încheiat cu Agenția Națională de Imbunătățiri Funciare sau Administrația Națională Apele Române, fără ca acestea să fie preluate în rețeaua de canalizare, serviciul de preluare ape pluviale nu va fi facturat.