Informare privind obligatia citirii indexului contorului de apa la instrainarea unui imobil

Informare privind obligatia citirii indexului contorului de apa la instrainarea unui imobil

La înstrăinarea unui imobil, vânzătorii au obligația, conform prevederilor legale în vigoare, de a achita la zi factura pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, de a citi indexul contorului de apă și de a-l transmite operatorului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

Art. 53 din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, actualizată,  precizează următoarele : notarii publici nu vor autentifica actele de înstrăinare a imobilelor sau a societăților reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, fără dovada achitării la zi a datoriilor pentru serviciile de utilități publice de care sunt grevate acestea, eliberată de furnizorii/prestatorii acestor servicii. În cazul în care bunul ce urmează a fi înstrăinat este un apartament situat într-un bloc proprietate condominială, este necesară și dovada achitării la zi a datoriilor, eliberată de asociația de proprietari. 

Având în vedere prevederile acestui articol, utilizatorii au la dispoziție două posibilități:

  • Să solicite asociației de proprietari o adeverință privind achitarea la zi a datoriilor pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare
  • Să încheie împreună cu cumpărătorul un proces verbal privind indexul contorului, asumat de ambele părți și comunicat Companiei de Apă Arad.