CL5 – Semnare Proces Verbal Receptie la Terminarea Lucrarilor

CL5 – Semnare Proces Verbal Receptie la Terminarea Lucrarilor

Investiţiile realizate prin contractul CL5 – „Staţii de epurare noi în Curtici şi Sântana şi colector de transfer ape uzate aferent”, demarat în cadrul Proiectului CCI Nr. 2009RO161PR001/19314-CL6 „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad” şi încheiat în cadrul Proiectului Cod SMIS 2014+ 106974 „Fazarea proiectului Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în Judeţul Arad”, au ajuns la final.

 Contractul, care s-a semnat în 07.12.2011, a fost unul de tip proiectare – execuţie şi a cuprins proiectarea de detaliu şi execuţia construcţiilor civile, a instalaţiilor mecanice şi electrice, inclusiv furnizarea şi montarea echipamentelor aferente, pentru staţiile de epurare din Curtici şi Sântana, fiind prevăzute şi colectoarele de transfer ape uzate către Staţia de Epurare Curtici respectiv Staţia de Epurare Sântana.

Prin acest contract au fost construite două staţii de epurare noi: una oraşul Curtici, proiectată pentru o populaţie de 15.000 locuitori la un debit mediu zilnic de 2.996 mc/zi şi una în localitatea Sântana, proiectată pentru o populaţie de 14.000 locuitori la un debit mediu zilnic de 2.252 mc/zi.

Contractul va beneficia de o Perioadă de Notificare a Defectelor de 12 luni, timp în care se va monitoriza funcţionarea celor două obiecte construite, recepţia finală urmând să se efectueze la încheierea acestei perioade.

Valoarea totală a investiţiei este de 33.432.386,88 LEI.

Proiectele au fost cofinanţate de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune, prin Programul Operaţional Sectorial „Mediu” 2007 – 2013 şi Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014 – 2020. Compania de Apă Arad S.A. a susţinut de asemenea o parte a finanţării.

Conducerea